top of page
  • Forfatters billedeMathias Fischer

Projekt Alle unge med imidt er nu afsluttet. Hvad har vi lært?

Opdateret: 21. dec. 2022

Alle unge med imidt er pr. 30. november 2022 afsluttet. Dermed er en epoke forbi hos Projekter imidt. Vi har modtaget slutevalueringen af projektet fra Erhvervsstyrelsen, og her kan du blive klogere på, hvad vi har lært.

Foto: Unsplash

Alle unge med imidt er pr. 30. november 2022 afsluttet som projekt.


Vi har modtaget Erhvervsstyrelsens slutevaluering af projektet, og dermed er Alle unge med imidt officielt afsluttet, og en epoke er forbi for Projekter imidt.


I denne artikel fremhæves en række læringspunkter, som Projekter imidt, ifølge projektkonsulent Morten Nørgaard, kan drage nytte af i fremtidige projekter. Morten har været ansvarlig for evalueringen af projektet, som undervejs er blevet nomineret til en EU-pris og som nu også har opnået en flot slutevaluering.


Læs hele slutevalueringen af Alle unge med imidt fra Erhvervsstyrelsen herunder:

Hvad har virket for de unge i projektet?

Vi har opbygget solid viden og erfaring om, hvad der har været virksomt i arbejdet med at støtte unge på deres vej mod en ungdomsuddannelse. Det mener projektkonsulent, Morten Nørgaard.


"Vi har lært meget. I arbejdet med at støtte de unge har det blandt andet vist sig, at individuelt tilpassede indsatser især hjælper," siger han.


Tryghed og tillidsfulde relationer har også vist sig at være særligt virksomt for de unge i projektet, mener Morten Nørgaard.


"Det har været særligt værdifuldt for de unge at opbygge en tillidsfuld relation til en fast kontaktperson. Den fortrolighed der udvikles i denne relation betyder, at den unge har mod på at vende mange former for udfordringer - ikke kun i uddannelsesmæssig sammenhæng, men også andre aspekter af livet."


Endelig fremhæver Morten Nørgaard, at de ungenetværk som er etableret i delprojekterne har været betydningsfulde for de unge, der har deltaget i Alle unge med imidt.


"Fællesskabsaktiviteter for unge med lignende udfordringer er vigtige. De giver de unge mulighed for at spejle sig i andre unge, hvilket blandt andet får den betydning, at de ikke føler sig alene med deres udfordringer," siger Morten Nørgaard.


Hvad har vi selv lært ved at drive Alle unge med imidt?

Som operatør har vi også lært meget på det organisatoriske niveau, fremhæver Morten Nørgaard.


"Alle unge med imidt har med tydelighed vist, at processen omkring visitering af unge til de respektive delprojekter er afgørende for, hvordan projekterne løbes i gang og gennemføres. Det handler både om adgangen til målgruppen samt om, hvem der er ansvarlig for visitering af de unge."


Derudover kræver det en del benarbejde for vores projektpartnere, hvis deres tilbud til sårbare unge skal komme godt ud over rampen.


"Det er vigtigt, at projektpartneren arbejder løbende for udbredelse af kendskab til delprojektet. De unge kommer nemlig ikke af sig selv," siger Morten Nørgaard.


I forlængelse heraf nævner Morten Nørgaard, at fokus for Alle unge med imidt i den sidste del af projektet netop har været på at sprede kendskabet til de indsatser, der har virket.


"Det sidste halve år har vi arbejdet på at sprede virksomme indsatser, mens projektet stadig har været i gang. Det har været virkelig godt og betydningsfuldt - både for os i Alle unge med imidt og også for de involverede parter," siger Morten Nørgaard.


Håb for fremtiden | Og se vores egen Evalueringsrapport

Morten Nørgaard understreger, at vi, som operatør, har gjort en stor forskel for de sårbare unge i projektet. Det gælder både for de unge der lykkedes med at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, men også for de unge, som har haft brug for yderligere hjælp til at finde den rette vej for dem.

"Jeg ved, at vi flere steder har skabt et solidt fundament for, at metoderne kan leve videre. Det gør mig glad, for jeg er overbevist om, at flere unge kan få glæde af de indsatser, der er udviklet i Alle unge med imidt. Flere af vores delprojekter lever videre i forskellige former efter projektudløb. Når det er tilfældet, er vi virkelig lykkedes med at skabe effekt - også på længere sigt," siger han.


Udover Erhvervsstyrelsens slutevaluering længere oppe i artiklen kan du herunder også læse vores egen Evalueringsrapport, der er lavet i samarbejde med Pluss Leadership.


I nedenstående rapport gennemgår vi blandt andet de enkelte delprojekter, vi forklarer delprojekternes virksomme indsatser, og desuden får I adgang til mange af de redskaber, der er udviklet i projektperioden.


Vi håber, at rapporten vil inspirere andre, som arbejder med at hjælpe sårbare unge på deres vej mod en ungdomsuddannelse.

Fakta om Alle unge med imidt:

Tilskudsmodtager

Projekter imidt

Finansieringskilde

Socialfonden (ESF)

Indsatsområde

Inklusion, ungdomsuddannelse

Samlet budget

DKK 25,2 millioner

Bevillingsperiode

02.10.2017 - 31.12.2022

Se film med 11 af de unge fra Alle unge med imidt her:


117 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page