top of page

FN's Verdensmål

Vi er en organisation, hvor det dybere formål driver værket. Derfor er det ganske naturligt for os at arbejde strategisk med FN's Verdensmål. Vi har udvalgt en lille håndfuld af verdensmålene, som vi bruger aktivt i både vores projekter, men også i den måde, som vi udvikler organisationen på. Nedenfor kan du få indblik i de verdensmål, Projekter imidt opererer med.

FN_Verdensmål_1.png

Projekter imidt rummer lige nu to projekter, hvor begge er finansieret af den Europæiske Socialfond i perioden 2014-2021 under overskriften Inklusion via uddannelse og beskæftigelse. Heri står direkte skrevet, at antallet af personer i husstande med lavindkomst skal reduceres. Det er netop det, både Rummelig imidt og Alle unge med imidt arbejder for på et overordnet plan. Projekter imidt er altså på den måde direkte med til at opfylde FN’s verdensmål 1.

FN_Verdensmål_8.png

Rummelig imidt arbejder for at øge volumen af den danske arbejdsstyrke, og derfor arbejder vi også for at skabe fuld beskæftigelse. Derudover arbejder Rummelig imidt også for, at den fulde beskæftigelse også gælder for handikappede og personer med forskellige udfordringer. Rummelig imidt arbejder også for sikre arbejdsmiljøer, og at vores projektdeltagere kommer godt ud i deres nye arbejdsfunktioner og på deres nye arbejdspladser. Vi har flere aktiviteter, som arbejder med psykisk sårbare og deres vej tilbage til et stabilt miljø, de kan begå sig i. Hos Alle unge med imidt arbejder vi for, at andelen af unge, der ikke er under uddannelse, bliver væsentligt reduceret.

FN_Verdensmål_17.png

Dette verdensmål fokuserer meget på samarbejde, som ligeledes er en stor del af både Rummelig imidt og Alle unge med imidt. Alle vores aktiviteter har øje for samarbejde mellem forskellige aktører, hvorfor dette mål ligeledes taler ind i den måde projekterne ønsker at udvikle nye metoder på. Vores vision med blandt andet vores metodeopsamling er, at denne viden skal deles, være tilgængelig og bruges af andre. Vores projekter ønsker netop at udvikle nye metoder, som kan hjælpe borgere tilbage til arbejdsmarkedet og unge i uddannelse, men også at disse nye innovative metoder lever videre efter projekternes slutdato.

bottom of page