Bestyrelsen

Som alle andre non profit-organisationer er vi underlagt en bestyrelse, der tegner de overordnede linjer for vores projekter og sekretariat. Fælles for alle i bestyrelsen er, at de repræsenterer vores ejerkreds, der er de

6 FH-sektioner i Region Midtjylland

Helge Albertsen
Bestyrelsesformand

Formand FH Vestjylland

Kresten Vendelboe 
Direktør og bestyrelsesmedlem

Formand FH Aarhus

Hans Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Formand FH Horsens Hedensted

Lone Børlum
Bestyrelsesmedlem

Formand FH Herning & Ikast-Brande

Daniel Dallerup
Bestyrelsesmedlem

Formand FH Østjylland

Gert Ringgaard
Bestyrelsesmedlem

Formand FH Skive/Viborg