top of page

Projekter

På denne side kan du se en oversigt over alle Projekter imidts projekter igennem tiden. I øjeblikket har vi et igangværende projekt - nemlig Uddannelse til grønne job. Læs mere herunder.

Igangværende projekt

Klik ind og læs om vores store uddannelsesprojekt, Uddannelse til Grønne job, der skal hjælpe unge i Region Midtjylland til at påbegynde en erhvervsuddannelse.

UTGJ logo - sort - transparent baggurnd.png

Uddannelse til grønne job er et projekt, som skal sikre, at flere elever på den forberedende grunduddannelse (FGU) videreuddanner sig på en erhvervsuddannelse (EUD) indenfor fagområder, der bidrager til den grønne omstilling. Dette f.eks. indenfor byggeri, jern og metal. På den måde bidrager projektet til at sikre en veluddannet arbejdsstyrke med de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger i forbindelse med den grønne omstilling. Projektet gennemføres over en treårig periode fra 2023 til 2025.

Tidligere projekter

Herunder kan du læse om vores tidligere beskæftigelses- og uddannelsesprojekter, som vi er stolte af at have været operatør på. Klik ind og læs om de gode erfaringer og resultater fra de enkelte projekter.

Alle unge med imidt NYT LOGO HIGH.png

Alle unge med imidt var et projekt, som skulle sikre, at flere unge med særlige udfordringer fik en ungdomsuddannelse og sidenhen inkluderedes på arbejdsmarkedet. I projektet blev der iværksat aktiviteter for 250 unge med særlige udfordringer. Formålet med aktiviteterne var, at de unge enten påbegyndte eller fastholdtes på og hermed gennemførte en ungdomsuddannelse. Alle unge med imidt var støttet af EU's socialfond og Region Midtjylland.

Rummelig Genstart Logo gennemsigtig bagg

Rummelig Genstart var et beskæftigelsesprojekt med formålet at øge arbejdsstyrken ved at skabe flere rummelige arbejdspladser og øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. Derudover skabte projektet rummelige arbejdspladser ved at styrke forretningsudviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Rummelig Genstart var finansieret af den Europæiske Socialfond, Decentrale Erhvervsfremmemidler og en række samarbejdspartnere. 

Rummelig imidt NYT LOGO HIGH.png

Rummelig imidt (2016-2022) var et projekt, der arbejdede for at skabe jobåbninger for folk på kanten af arbejdsmarkedet. Denne mission tilstræbtes gennem forskellige aktiviteter, hvorfor projektet blandt andet arbejdede med virksomhedsnetværk, borgerrettede forløb, socialøkonomi, cirkulær økonomi og offentlige sociale indkøb. Rummelig imidt var støttet af EU's socialfond og Region Midtjylland.

bottom of page