Projekter

Rummelig imidt er et projekt, der arbejder for at skabe jobåbninger for folk på kanten af arbejdsmarkedet. Denne mission tilstræbes gennem forskellige aktiviteter, hvorfor projektet blandt andet arbejder med virksomhedsnetværk, borgerrettede forløb, socialøkonomi, cirkulær økonomi og offentlige sociale indkøb. I projektet skal der iværksættes aktiviteter for 810 borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Rummelig imidt er støttet af EU's socialfond og Region Midtjylland.

Alle unge med imidt er et projekt, som skal sikre, at flere unge med særlige udfordringer får en ungdomsuddannelse og sidenhen inkluderes på arbejdsmarkedet. I projektet er der iværksat aktiviteter for 250 unge med særlige udfordringer. Formålet med aktiviteterne er, at de unge enten påbegynder eller fastholdes på og hermed gennemfører en ungdomsuddannelse. Alle unge med imidt er støttet af EU's socialfond og Region Midtjylland.

Cutout Shapes

Rummelig Genstart er et beskæftigelsesprojekt med formålet at øge arbejdsstyrken ved at skabe flere rummelige arbejdspladser og øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. Derudover skaber projektet flere rummelige arbejdspladser ved at styrke forretningsudviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Rummelig Genstart er finansieret af den Europæiske Socialfond, Decentrale Erhvervsfremmemidler og en række samarbejdspartnere.