top of page
  • Projekterimidt

Startskud til nyt projekt: Flere unge skal uddannes til grønne job

Flere FGU-elever skal videre på en erhvervsuddannelse inden for de fagområder, der hjælper den grønne omstilling på vej. Det er formålet med projektet ”Uddannelse til grønne job”, som blandt andre FGU Midt-Vest skal føre ud i livet.

Med opstartsmøder og nyansættelser er et stort EU-støttet projekt netop ved at blive løbet i gang. Tovholder på ”Uddannelse til grønne job” er Projekter imidt, og målet er at få 180 FGU-elever til at påbegynde en erhvervsuddannelse. Eleverne skal peges i retning af de fagområder, som bidrager til den grønne omstilling, og hvor der er et stigende behov for arbejdskraft.


Én af de institutioner, som skal føre projektet ud i livet, er FGU Midt-Vest, som består af tre FGU-skoler - Herning, Ikast/Brande og Ringkøbing/Skjern. Her er tre nye ansættelser i projektet næsten faldet på plads. To af de ansatte er internt rekrutteret og den tredje er hentet udefra. Og forventningerne til de nyansatte er høje:


”De tre nye medarbejdere skal være tovholdere og både udvikle og udrulle aktiviteterne i projektet. De skal samtidig opbygge stærke elevrelationer og gode kontakter til vores samarbejdspartnere. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at de her tre kan. Det er sindssygt dygtige folk, som vi er rigtigt glade for at få med i projektet”, siger Hans Justesen, skoleleder på FGU Herning.

Elever i risiko for frafald

Én af de nyansattes første opgaver bliver at etablere et godt samarbejde med Den Kommunale Ungeindsats, KUI, om visitering til projektet. Eleverne, som alle er mellem 18 og 25 år, kan både blive visiteret inden opstart på FGU og i de første måneder på uddannelsen.


Eleverne i målgruppen vil normalt have svært ved at gennemføre en FGU og er i risiko for at falde fra en erhvervsuddannelse. Det kan skyldes udfordringer som uopdaget ordblindhed, misbrug, mistrivsel, diagnoser og ensomhed.


Med projektet er det muligt at afprøve nye samarbejder imellem KUI og FGU, og det ser skoleleder Hans Justesen frem til:


”Vi har et fantastisk forhold til KUI’erne i vores område. Jeg er sikker på, at de tager imod projektet med åbne arme.”


Udvikle og afprøve nye metoder

En række aktiviteter er fastlagt på forhånd i den projektansøgning, som Projekter imidt har udformet til EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.


Blandt andet skal der være en fast kontaktperson, som følger den unge hele vejen igennem FGU, ved overgangen til erhvervsuddannelsen og op til et halvt år ind i erhvervsuddannelsen. Desuden skal der være aktiviteter inden for brobygning og fastholdelse samt besøg og praktik på lokale virksomheder.

Men selvom rammerne er lagt fast, er der gode muligheder for, at de tre nye ansatte kan forme projektet og udvikle og afprøve anderledes metoder. Det understreger skoleleder Hans Justesen:


”Vi ledere kommer ikke til at blande os i detaljen. Projektmedarbejderne har frie hænder, og jeg er sikker på, at vi bliver bombarderet med fantastiske forslag og idéer til aktiviteter.”


Høje forventninger til succes

FGU Midt-Vest er én af flere aktører, som kommer til at udrulle projektet ”Uddannelse til Grønne job”, som samlet set har modtaget 14,2 millioner kroner i støtte fra Den Europæiske Socialfond og Decentrale Erhvervsfremmemidler.


Projekter imidt er tovholder, og her er der glæde over, at projektet nu er i gang. Projektleder Helle Gammelgaard siger:


”Det er dejligt at se, hvordan en projektansøgning nu bliver vakt til live, og bliver taget så godt imod. Det har været en stor fornøjelse at holde opstartsmøder med skolerne. Det blomstrer allerede med idéer, og jeg glæder mig til at se de enkelte skolers bud på at føre projektet ud i livet”.


Skoleleder i FGU Midt-Vest, Hans Justesen, er også begejstret. Han er glad for at være med til at skubbe på den grønne omstilling, og på spørgsmålet om, hvorvidt projektet bliver en succes, er han ikke i tvivl:


”Jeg forventer faktisk et lavere frafald blandt eleverne, en større tilstedeværelse og en markant bedre overgangsfrekvens til videre uddannelse. Og jeg håber, at vi får muligheden for at kunne dokumentere, at en stærkere elevindsats og flere ressourcer gør en forskel”.


Fakta om projektet

Uddannelse til grønne job skal sikre, at flere elever på FGU videreuddanner sig på EUD indenfor fagområder, der bidrager til den grønne omstilling. På den måde bidrager projektet til at sikre en veluddannet arbejdsstyrke med de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger i forbindelse med den grønne omstilling.
Projektet varer i tre år fra 2023 til 2025. I den periode skal projektet resultere i, at 180 unge i alderen 18-25 år i Region Midtjylland begynder på en erhvervsuddannelse. De unge kan have faglige, personlige og sociale udfordringer, og fællesnævneren er, at de har brug for mere støtte, end der er mulighed for i et ordinært forløb på FGU.
Læs mere om projektet via hjemmesiden Uddannelse til grønne job.
I projektet deltager FGU Midt-Vest, som består af tre FGU-skoler - Herning, Ikast/Brande og Ringkøbing/Skjern. I foråret vil yderligere én eller flere uddannelsesinstitutioner blive rekrutteret til at gennemføre projektet.
20 visninger

Comments


bottom of page