top of page
  • Forfatters billedeMathias Fischer

Rummelig imidt er færdigevalueret og dermed officielt afsluttet

Opdateret: 1. jun. 2022

Vi har modtaget slutevalueringen af Rummelig imidt fra Erhvervsstyrelsen, og dermed er Rummelig imidt nu officielt afsluttet. I rapporten fremgår det blandt andet, at 966 borgere har deltaget i indslusningsforløb gennem projektets levetid - og at det er 156 mere end de 810, som var det oprindelige måltal.


Rummelig imidt er nu lukket officielt ned som projekt. Vi har nemlig modtaget slutevalueringen fra Erhvervsstyrelsen. En slutevaluering som COWI og Pluss Leadership har foretaget.


Rapporten giver et samlet billede af blandt andet Rummelig imidts målopnåelse, samt vurdering af projektets effekt. Blandt meget andet bliver det fremhævet som noget positivt, at:


"... 966 borgere på tværs af 24 delprojekter har deltaget i indslusningsforløb i projektperioden, og at projektet dermed har nået (og overindfriet) måltallet om 810 borgere."

Læring fra projektet

I slutevalueringen giver COWI og Pluss Leadership også bud på anbefalinger og læringspunkter. Her fremhæves det blandt andet, at det er et centralt læringspunkt fra mange af Rummelig imidts delprojekter, at borgerne har behov for en håndholdt indsats, hvis de skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være via coaching eller en mentorindsats.


Et andet læringspunkt, der bliver fremhævet i slutevalueringen er, at det i mange af Rummelig imidts 24 borgerrettede delprojekter har været afgørende, at der er blevet skabt en god relation til borgeren og et trygt miljø for borgeren på den arbejdsplads, borgeren har været tilknyttet.


Et tredje læringspunkt er, at socialøkonomiske virksomheder kan drage fordel af at blive koblet med ordinære virksomheder - og ikke kun netværker med andre socialøkonomiske virksomheder. Dette er et læringspunkt, som vi hos Projekter imidt allerede har taget med videre i socialfondsprojektet Rummelig Genstart.

Om Rummelig imidt

Tilskudsmodtager

Projekter imidt

Finansieringskilde

Socialfonden (ESF) og Regionale Erhvervsfremmemidler

Indsatsområde

Inklusion, socialøkonomiske virksomheder (ESF-3b)

Samlet budget

DKK 55 mio.

Bevillingsperiode

18.09.2015 - 28.02.2022


87 visninger

Comments


bottom of page