top of page
  • Forfatters billedeMathias Fischer

"Det går godt, og vi har sat en masse spændende skibe i søen." Projektleder gør status over Uddannelse til grønne job

Opdateret: 24. jun.

Uddannelse til grønne job skrider godt og planmæssigt fremad. Det fortæller projektleder Helle Gammelgaard i denne artikel, hvor hun blandt andet giver en generel status på projektet og fortæller, hvad der er gået godt indtil nu, og hvad der fokuseres på i øjeblikket.

Projekter imidts EU-projekt, Uddannelse til grønne job, er godt i gang med år to. I artiklen her gør projektleder Helle Gammelgaard status og fortæller om, hvad der rør sig i projektet i øjeblikket.


Først og fremmest slår Helle fast, at det går godt.


"Jeg synes, det går godt med projektet. Det skrider planmæssigt fremad, både hvad angår måltal og projektets tre hovedaktiviteter, som er visitering, inklusionsforløb på FGU, og fastholdelse på EUD. Det er glædeligt, at vi har den forventede progression, og vi har sat en masse spændende skibe i søen," siger projektleder i Uddannelse til grønne job, Helle Gammelgaard.


Helle roser indsatsen og samarbejdet med projektpartnerne.


"Noget af det, der er lykkedes rigtig godt indtil nu i projektet, er, at etablere meget tætte samarbejdsrelationer med vores to FGU-institutioner. Vi har et tæt og åbent samarbejde med dem, hvilket betyder, at vi kan tale om alt vedrørende projektet. Det er vigtigt for, at sådan et projekt her kan lykkes på bedste vis."


100 unge godt i gang med inklusionsforløb, der skal afklare og motivere

Godt 100 unge er i øjeblikket i gang med projektets inklusionsforløb på FGU. Målsætningen er, at 180 unge skal have hjælp gennem et inklusionsforløb, så det er et godt sted at stå på dette tidspunkt i projektet. Samtidig foregår der en masse gode initiativer i inklusionsforløbene, som hjælper og motiverer de unge projektdeltagere.


"I inklusionsforløbene, der er projektets største hovedaktivitet, er der gang i et hav af indsatser, som alle arbejder imod, at de unge skal klargøres og motiveres til at vælge retning på EUD," siger Helle Gammelgaard.


"Den enkelte projektdeltager har en fast kontaktperson blandt de ansatte på FGU. Her udvikles en tæt relation mellem den unge og kontaktpersonen. Derudover er der besøg på virksomheder, som har et grønt fokus, der afholdes ungeevents, der bliver arbejdet med karrierelæring, og endelig er der brobygningsaktiviteter."


Projektets fokus på den grønne omstilling gennemsyrer også inklusionforløbene.


"Der er fokus på det grønne i undervisningen, og på hvordan man gør de unge nysgerrige i forhold til bæredygtighed, som typisk ligger lidt fjernt i de unges bevidsthed, da de har mange andre ting at tænke på," siger Helle Gammelgaard.


De første unge nu i gang på EUD

De første unge i projektet har nu gennemført et inklusionsforløb og er i gang med en erhvervsuddannelse (EUD).


"Vi har taget hul på projektets hovedaktivitet tre, som er fastholdelse på EUD. Det er spændende og tilfredsstillende, at vi er kommet hertil nu,” siger Helle Gammelgaard.


Overgangen til EUD for de første elever bliver fulgt med stor interesse fra projektleder og projektpartnere. Efter overgangen fra FGU til EUD er faldet på plads, overgår eleven til et egentligt fastholdelsesforløb.


"Når de unge er på EUD, får de støtte i op til et halvt år for at sikre fastholdelsen. Her er vores projektpartnere i FGU-institutionerne i gang med at udvikle, hvordan det præcis skal foregå i forhold til samarbejdet med EUD, hvor blandt andet fordeling af ansvar og roller drøftes," siger Helle Gammelgaard.


Fokus på visitering skal sikre hjælp til de unge og opfyldning af målsætning

I denne fase af projektet er der også fokus på, at der opretholdes et godt flow i visiteringen af unge til projektet.


Det er gået godt indtil nu, og det er vigtigt at bevare optaget på et fornuftigt niveau, så de unge, der matcher projektet, visiteres og støttes samtidig med, at målsætningerne opfyldes.


"Vi vil gerne optage og støtte de unge, vi skal for at indfri vores målsætning om 180 deltagere i projektet. Indtil nu har vi gjort os nogle gode erfaringer med visitering, og vi er godt på vej i forhold til at udvikle og afprøve nogle additionelle metoder på det område," siger Helle Gammelgaard.


Optaget af virkningsevaluering og effektmåling

Sidst men ikke mindst er der på dette tidspunkt i projektet fokus på virkningsevaluering og effektmåling. Uddannelse til grønne job er nemlig et metodeudviklingsprojekt, og derfor er det vigtigt løbende at følge med i indsatsernes virkning og effekt.


"Der er indledende erfaringer med Dialoghjulet, der er et evalueringsværktøj, som vi selv har udviklet i Projekter imidt. Vi er optaget af virkningsevaluering for simpelthen at finde ud af, hvad der virker i forhold til den unges udvikling og også i forhold til at kunne måle den unges progression, altså hvordan det går med den unge."


"Jeg håber i sidste ende, at vi kan sige noget om, hvilke indsatser, der er virkningsfulde for at kunne hjælpe andre unge mod at blive uddannet til grønne jobs i fremtiden," siger Helle Gammelgaard.

49 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page