top of page
  • Forfatters billedeMathias Fischer

Alle unge med imidt afholdte netværksmøder for at sprede virksomme indsatser

I slutningen af august 2022 blev der afholdt netværksmøder med partnerne fra inklusionsforløbene Bliv verdensmester i dit høretab og KomMed. Til begge møder var der inviteret eksterne praktikere, som har stor interesse i de metoder, som er udviklet i Alle unge med imidt (AUMI).

Formålet med netværksmøderne var at sprede de virksomme indsatser, som er udviklet AUMI. Dette spredningsarbejde er baseret på hypotesen om, at spredningen kræver direkte involvering af de praktikere, der skal videreføre indsatsen.


Idealet er, at aftagerne skal involveres, mens udviklingen af løsningen er i gang. Og løsningen skal måske være mindre færdig, når den udbredes, så den kan tilpasses til dens nye kontekst. På den måde kan dens nye ejere gøre løsningen til deres egen.


Netværksmødet med KomMed blev afholdt den 22. august 2022, og de havde inviteret Code of Care, som driver Café Care i Holstebro. Code of Care er en nonprofit organisation, som arbejder for, at flere mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer inkluderes på de danske arbejdspladser.


Hos Café Care hjælper de unge mennesker fra lokalområdet videre i livet. De unge arbejder for eksempel i køkkenet, serverer maden eller hjælper med administrative opgaver.


Praktikkere fra flere organisationer

Bliv verdensmester i dit høretab havde inviteret praktikere fra tre forskellige organisationer, da de afholdt deres netværksmøde den 25. august 2022. Praktikerne var afdelingslederen fra Frijsenborg Efterskole (25% af pladserne på efterskolen er reserveret til elever med høretab), en studievejleder fra Uddannelsescenter Holstebro og endelig en hørekonsulent fra CSV Kommunikation & Teknologi i Vejle.


"Møderne blev indledt med, at alle fortalte om deres praksis, da det er enormt vigtigt at have indsigt i hinandens kontekst, inden man kan finde ud af om, og i så fald hvordan, deltagerne kan inspirere hinanden", siger Helle Gammelgaard, projektleder for Alle unge med imidt.


”Begge netværksmøder var præget af god energi samt gensidig nysgerrighed overfor hinanden praksisser, hvilket tegner godt i forhold til den kommende proces med spredning af AUMIs metoder”, fortæller Helle Gammelgaard videre.


Bliv verdensmester i dit høretab har efterfølgende allerede planlagt tre udviklingsmøder med deres inviterede praktikere, mens KomMed og Code of Care er i gang med at planlægge deres kommende spredningsaktiviteter.


”Som operatør følger vi den fortløbende proces tæt, og sparring og vejledning planlægges med udgangspunkt i de behov, som opstår”, siger Helle Gammelgaard.


15 visninger

Comentarios


bottom of page